Rekenen

Lesmethode Rekenen

Ter voorbereiding op de verplichte rekentoets van het eindexamen worden de leerlingen stapsgewijs voorbereid op deze toets. In de brugklas krijgen alle leerlingen één lesuur rekenen per week. deze les wordt gegeven door de wiskundedocent van die klas.
De gebruikte methode:
Nu Rekenen (Noordhoff)
Naar de methodesite

Docenten Rekenen

De rekenlessen in de brugklas worden gegeven door de wiskundedocenten die in die klassen les geven.


VERPLICHTE REKENTOETS

Met ingang van schooljaar 2013-2014 zijn alle leerlingen wettelijk verplicht om als onderdeel van hun examen een rekentoets te maken. De toets wordt afgenomen in maart van het voorexamenjaar, met een herkansingsmogelijkheid in het examenjaar. Met ingang van schooljaar 2015-2016 dient een leerling voor deze toets minimaal een vijf te behalen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in november 2013 besloten dat het cijfer voor de rekentoets vermeld dient te worden op een bijlage bij de cijferlijst. In het vervolgonderwijs kan een onvoldoende resultaat aanleiding geven tot aanvullende scholing.

Voorbereiding op de Rekentoets

Om de leerlingen voor te bereiden op de afname van de officiële rekentoets, maakt de school gebruik van het online computerprogramma Got-It. Dit programma start met een en diagnostische toets van 90 minuten.

Tot onze grote spijt is het, als gevolg van capaciteitsproblemen bij de leverancier van Got-It, nog steeds niet mogelijk om deze diagnostische toets met grote groepen onder toetsomstandigheden af te nemen.

Om niet nog meer tijd te verliezen, is er voor gekozen om aan de leerlingen een handleiding te geven om zelf in te loggen in Got-It. Deze handleiding zal binnenkort worden verstrekt via Magister. Een leerling kan vervolgens inloggen en de toets maken. De toets heeft echter alleen diagnostische waarde indien gemaakt in 90 minuten, met alleen papier en pen als hulpmiddel en zonder hulp van anderen. Bij het maken van de toets mag wél de rekenmachine gebruikt worden die het programma zelf op het scherm plaatst bij een aantal van de opgaven. Vervolgens kan er gewerkt worden met de oefenopgaven die het programma Got-It biedt.

Op basis van de resultaten voor het rekenenonderdeel in de CITO 2 toets is een aantal leerlingen van VMBO-T3 geplaatst in een hulples die geven wordt door mevr. A. Kelleners. Leerlingen van HAVO 4 en VWO 5 worden in eerste instantie geselecteerd voor de hulples op basis van behaalde resultaten voor het vak wiskunde. Dhr. W. Colier verzorgt de hulples voor deze leerlingen.

Alle leerlingen kunnen binnenkort thuis en op school, met hun eigen account, inloggen in het oefenprogramma van Got-It en gericht oefenen op de onderdelen van rekenvaardigheid. Het programma houdt bij welke vorderingen gemaakt worden en biedt nieuwe oefeningen aan totdat het onderdeel beheerst wordt. Daarnaast zijn er binnen het programma ook filmpjes met instructie en extra oefentoetsen beschikbaar. De mentor van de klas kan van elke leerling zien hoe vaak en met welke resultaten geoefend wordt.

Wij vertrouwen erop dat leerlingen die regelmatig oefenen hun niveau flink kunnen verbeteren én vasthouden. Wij achten het daarom van groot belang dat u samen met uw zoon of dochter kijkt welke vorderingen er gemaakt worden.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de rekencoördinator: dhr. R. Bisschops, sectordirecteur onderbouw: dhr. P. Schreurs en sectordirecteur bovenbouw: dhr. H. Laumen.