ANW

ANW (Algemene NatuurWetenschappen) wordt op Sint Ursula nog eenmaal aangeboden, op vwo 5 in leerjaar 2015-2016.

Lesmethode ANW

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van eigen materiaal

Wat houdt het vak ANW in?

ANW betekent ‘Algemene Natuurwetenschappen’ en het gaat dus over natuurwetenschap. Je denkt hierbij al gauw aan de bekende vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde. Laat je daardoor niet afschrikken, ANW is een vak dat zeker verwantschappen vertoont met deze drie zogenaamde mono-vakken, maar ANW is veel minder ‘technisch’. Verder is ANW breder dan de genoemde vakken, zo komt bijvoorbeeld ook sterrenkunde aan bod, maar belangrijker nog is dat de invalshoek een andere is.

We bekijken de natuurwetenschappen in samenhang, dat wil zeggen dat we van bepaalde thema’s uitgaan waarbij dan zowel biologische als natuurkundige en scheikundige aspecten aan bod komen. De drie overkoepelende thema’s zijn: leven, heelal en biosfeer. Zijdelings komt daarbij een vierde thema, materie, ter sprake.

Belangrijk is ook de werk- en denkwijze van de natuurwetenschappen. Hoe gaan wetenschappers te werk, hoe ontwikkelen ze ideeën en theorieën. Hierbij bekijken we ook uitdrukkelijk hoe dat in het verleden toeging.

Tenslotte houden we ons bezig met de wisselwerking tussen maatschappij en natuurwetenschap. Hierbij kijken we naar de gevolgen, de grenzen en de mogelijke gevaren van de natuurwetenschap. Je komt dan uit bij ethische vragen als: Mag alles wat kan??


NUTTIGE LINKS VOOR ANW