Leerlingen helpen leerlingen

Voor het tiende jaar op rij kunnen leerlingen van de bovenbouw aangeven voor welke vakken zij ondersteuning wensen van een medeleerling. Na overleg met vakdocenten worden leerlingen benaderd die deze hulplessen kosteloos verzorgen.

Opmerkelijk is ieder jaar weer de grote respons die de organisatoren van deze jonge lesgevers krijgen. Wekelijks komt zo’n lesgever met zijn/haar leerlingen op een vast moment bij elkaar om de lesstof door te nemen en vragen te beantwoorden. Daar waar nodig leveren de vakdocenten oefenmateriaal aan. Dit schooljaar (2015-2016) zijn deze extra lessen geplaatst in het maatwerkuur op dinsdag.

Win-win-situatie
De winst is er niet alleen voor de leerlingen die op deze wijze extra uitleg krijgen, in een taal die voor hen heel begrijpelijk is. De leerlingen die de stof uitleggen dienen deze tot in de puntjes te beheersen. Als je iets aan een ander moet uitleggen, til je jezelf boven de stof uit.