Leerlingenraad

Tegenwoordig hoor je steeds meer over de inspraak van leerlingen in het beleid van de school. Leerlingen, en vaak ook leraren, zijn van mening dat het veel beter is om ook leerlingen inspraak te geven in het beleid van school; zij zijn uiteindelijk de gebruikers. Een leerlingenraad is een mooi voorbeeld van groeiende inspraak.

Wat doet de leerlingenraad? 

Ook al klinkt het misschien ongelofelijk saai, de voornaamste activiteit van de leerlingenraad is vergaderen. De leerlingenraad is eigenlijk de vertegenwoordiging van de leerlingen in het schoolmanagement.

Wie zitten er in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen. Deze leerlingen komen uit zoveel mogelijk verschillende leerjaren. De leerlingenraad heeft een voorzitter en een afgevaardigde van de MR die ook mee vergadert. De voorzitter van de leerlingenraad en/of de afgevaardigde van de MR zit de vergaderingen voor, stelt de agenda op en wijst taken aan mensen toe. De MR-afgevaardige ondersteunt de leerlingenraad in wat zij bespreken in de vergaderingen en corrigeert zo nodig. Verder vraagt hij de mening van de leerlingenraad over belangrijke beslissingen die de leerlingen aangaan. Deze mening wordt vervolgens meegenomen naar de PMR-vergadering.
De voorzitter van de leerlingenraad zit ook in de Medezeggenschapsraad (MR).

Wat wordt er zoal besproken in de leerlingenraad? 

Zoals eerder gezegd wordt er in de leerlingenraad overlegd over punten op de agenda van de MR die de leerlingen aangaan. Hierbij kun je denken aan het beleid van school. Andere voorbeelden zijn de schooltijden, pauzes en schoolfeesten, die onder de loep worden genomen. Ook worden recente klachten van leerlingen zelf behandeld. De leerlingenraad houdt alles goed in de gaten, en heeft een systeem waarbij problemen worden ingevoerd en in de volgende vergadering worden besproken.
Iets anders waar de leerlingenraad zich volop mee bezig heeft gehouden is het leerlingenstatuut.. Een leerlingenstatuut is eigenlijk het beste te vertalen met ‘een grondwet voor de leerlingen’. Hierin staan alle rechten en plichten van de leerlingen. Deze kun je vinden op de site van Sint Ursula.

Hoe kun je bij de leerlingenraad komen? 

De leerlingenraad is natuurlijk toegankelijk voor alle leerlingen. Wel wordt er een selectie gemaakt omdat we natuurlijk niet met 600 mensen tegelijk kunnen vergaderen. Je kunt je aanmelden voor de Leerlingenraad door te mailen naar: nog niet bekend . Natuurlijk kun je ook één van de leden persoonlijk aanspreken. Lid zijn van de leerlingenraad is behalve leuk en gezellig ook heel leerzaam. Bovendien vergroot het jouw inspraak en die van de andere leerlingen in de school aanzienlijk!