Leerlingenraad

Tegenwoordig hoor je steeds meer over de inspraak van leerlingen in het beleid van de school. Leerlingen, en vaak ook leraren, zijn van mening dat het veel beter is om ook leerlingen inspraak te geven in het beleid van school; zij zijn uiteindelijk de gebruikers. Een leerlingenraad is een mooi voorbeeld van groeiende inspraak.

Wat doet de leerlingenraad? 

Als de leerlingenraad klachten of ideeën van leerlingen binnenkrijgt, gebeurt hier natuurlijk iets mee. We kijken wat we ermee kunnen doen en gaan aan de slag. Het is in het verleden wel vaker gebeurd dat er klachten waren van leerlingen, die opgelost zijn door ons. Leuke ideeën kunnen ook door ons uitgewerkt worden. Zo heeft de leerlingenraad er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er waterpunten zijn op school om te drinken of je fles bij te vullen.

Wie zitten er in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen. Deze leerlingen komen uit zoveel mogelijk verschillende leerjaren. De leerlingenraad heeft een voorzitter en er is een docent die de leerlingenraad begeleid. De voorzitter van de leerlingenraad zit de vergaderingen voor, stelt (samen met de begeleidend docent) de agenda op en wijst taken aan mensen toe. Verder vraagt hij de mening van de leerlingenraad over belangrijke beslissingen die de leerlingen aangaan. Deze mening wordt vervolgens meegenomen naar de MR-vergadering. Twee leden van de leerlingenraad zijn ook lid van de MR en vertegenwoordigen op die manier de leerlingen van onze school binnen de MR.

Wat wordt er zoal besproken in de leerlingenraad? 

Zoals eerder gezegd wordt er in de leerlingenraad overlegd over punten op de agenda van de MR die de leerlingen aangaan. Hierbij kun je denken aan het beleid van school. Andere voorbeelden zijn de schooltijden, pauzes en schoolfeesten, die onder de loep worden genomen. Ook worden recente klachten van leerlingen zelf behandeld. De leerlingenraad houdt alles goed in de gaten, en heeft een systeem waarbij problemen worden ingevoerd en in de volgende vergadering worden besproken.
Iets anders waar de leerlingenraad zich volop mee bezig heeft gehouden is het leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is eigenlijk het beste te vertalen met ‘een grondwet voor de leerlingen’. Hierin staan alle rechten en plichten van de leerlingen. Deze kun je vinden op de site van Sint Ursula.

Wanneer komt de leerlingenraad bij elkaar? 

De leerlingenraad komt enkele keren per jaar bij elkaar. De vergadering is in principe altijd onder schooltijd. Je krijgt vrijstelling van de les die je op dat moment eigenlijk zou hebben. Mocht je tijdens dit moment een proefwerk of een belangrijke les hebben, dan gaat dat natuurlijk voor.

Hoe kun je bij de leerlingenraad komen? 

De leerlingenraad is natuurlijk toegankelijk voor alle leerlingen. Wel wordt er een selectie gemaakt omdat we natuurlijk niet met 600 mensen tegelijk kunnen vergaderen. Je kunt je aanmelden voor de leerlingenraad door te mailen naar: sbongaerts@ursula.nl . Natuurlijk kun je ook één van de leden persoonlijk aanspreken. Lid zijn van de leerlingenraad is behalve leuk en gezellig ook heel leerzaam. Bovendien vergroot het jouw inspraak en die van de andere leerlingen in de school aanzienlijk!

Leden van de leerlingenraad:

Yasin Baktash
Bjorli van den Berg
Lynn Donkers
Peterson Geuze
Jill van der Leeden
Shalize de Pon
Mika Willems
Veerle Zoutzen

 

Begeleidend docent:
Mevr. S. Bongaerts


Bekijk ook het leerlingenparticipatiebeleid