Passend Onderwijs

In het kader van de wet Passend Onderwijs heeft Ursula beleid ontwikkeld om iedere leerling op de juiste plek en wijze op te vangen.

In het schoolondersteuningsprofiel van SG Sint Ursula wordt aangegeven welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.

Bekijk het schoolondersteuningsprofiel van onze school