Vrijwillige ouderbijdrage

Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage wordt de leerling in staat gesteld gebruik te maken van een servicepakket dat bestaat uit tal van voorzieningen die weliswaar geen deel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod, maar  daarvoor wel faciliteiten bieden.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de schoolbijdrage in overleg met de MR vastgesteld. Deze verschilt per leerjaar (zie www.ursula.nl).

Omdat er door de coronacrisis enkele activiteiten aan het eind van schooljaar 2019-2020 geen doorgang konden vinden, wordt vanaf leerjaar 2 een eenmalige korting van €15 gegeven op de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen. Scholen kunnen een kwijtscheldings- of reductieregeling instellen om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in schoolkosten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur.

SOML conformeert zich aan de afspraken die binnen de VO Raad/sector gemaakt zijn.

  • De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en scholen moeten ouders hierover duidelijk informeren.
  • Leerlingen moeten aan alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd kunnen meedoen. Het niet kunnen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage mag geen grond voor uitsluiting zijn. Het bieden van een alternatief is niet voldoende. De focus ligt hierbij op door de school georganiseerde reizen.

Wij adviseren ouders die niet kunnen betalen zich te wenden tot Stichting Leergeld.

 

WIJZE VAN BETALING VAN DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Voor het innen van bijdragen voor bijvoorbeeld excursies en andere schoolkosten, gebruikt Sint Ursula het programma WIS Collect.

Hoe werkt WIS Collect?

U ontvangt van Sint Ursula, van het e-mailadres [email protected], een e-mail met daarin een link. Door op deze link te klikken, komt u terecht op de website van WIS Collect , de online bestel en betaalomgeving van Sint Ursula.

In deze omgeving kunt u o.a. zich aanmelden voor een excursie of activiteit, bestellingen plaatsen voor zelfaanschaf en de vrijwillige ouderbijdrage betalen. U kunt zelf kiezen op welke manier u wenst te betalen: een directe online betaling via iDEAL of een overboeking.


 

Bekijk de vrijwillige ouderbijdrage voor locatie Heythuysen, 2020-2021

Bekijk de vrijwillige ouderbijdrage voor locatie Horn, 2020-2021