Absentie Horn

Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct (liefst voor 8.30 uur) bij de school gemeld worden. Het telefoonnummer van de locatie Horn is 0475-582121. Na afloop van het ziekteverlof dient onderstaand absentieformulier ingeleverd te worden.

Absentieformulier

Hieronder treft u de link aan naar het absentieformulier. Bij voorkeur wordt dit ingeleverd voorafgaand aan de afwezigheid. Let ook op de betreffende passage uit de schoolgids die hieronder is afgedrukt.

Uit de schoolgids:
7a. Afwezigheid/verlof
Wil een leerling vrij hebben, dan moet hij/zij dat op tijd schriftelijk aanvragen bij de teamleider. Wij willen de ouders echter met nadruk vragen afspraken met bijvoorbeeld geneeskundigen te maken buiten de lesuren.

Absentiebriefje

Uw kind ziekmelden is ook mogelijk via Magister. Zie voor meer informatie de handleiding.

handleiding ziekmelden via magister