Vrijwillige ouderbijdrage

Door betaling van de schoolbijdrage wordt de leerling in staat gesteld gebruik te maken van een servicepakket dat bestaat uit tal van voorzieningen die weliswaar geen deel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod, maar daaraan wel faciliteiten verlenen.

Bekijk de vrijwillige ouderbijdrage voor locatie Heythuysen, 2020-2021