Horn

De ouders van Scholengemeenschap Sint Ursula worden vertegenwoordigd door een oudervereniging, waarvan de leden de ouderraad vormen. Samen met de schoolleiding worden actuele onderwerpen besproken.

Ouderraad

De ouderraad is een club van maximaal 25 enthousiaste en betrokken ouders. We behartigen de belangen van ouders én leerlingen en we zijn een klankbord voor de directie. We komen 6x per jaar ’s avonds op school bij elkaar. Ook de schooldirectie is hierbij aanwezig. Binnen de ouderraad is een aantal werkgroepen actief en er is een bestuur. We streven ernaar dat alle schooltypes (vmbo/havo/vwo) en alle leerjaren vertegenwoordigd zijn binnen de ouderraad.

Wat doen we?

Tijdens de vergadering wisselen we met de directie van gedachten over tal van onderwerpen die de school en onze kinderen aangaan. Ook teamleiders schuiven geregeld aan. We hebben hierbij een adviesfunctie.
We informeren u hierover via het infobulletin. Elk schooljaar organiseren we ook een thema-avond voor ouders en een beroepenavond voor leerlingen.

Met deze activiteiten willen we de goede relatie tussen ouders en school bevorderen en dragen we bij aan het optimaal functioneren van het onderwijs en het welzijn op school.

 Vragen of opmerkingen over de gang van zaken op school?

Heeft u zaken waarvan u het belangrijk vindt dat dit tijdens onze vergadering besproken wordt?
Neemt u dan contact op met één van de leden van de ouderraad.

Wilt u lid worden van de ouderraad?

Als u ook:
– meer betrokken wilt zijn bij alles wat op de school van uw kinderen speelt,
– mee wilt praten over actuele onderwerpen en daar uw mening over geven,

dan nodigen wij u van harte uit om lid te worden van de ouderraad.
U kunt ook altijd als toehoorder een vergadering bijwonen.
U kunt hiervoor contact opnemen met één van de leden van de ouderraad.

Een actuele ledenlijst vindt u in de schoolgids. U kunt ons ook bereiken via e-mailadres [email protected]