Heythuysen

De Ouderraad is van en voor ouders van leerlingen van Scholengemeenschap St. Ursula. De Ouderraad vergadert ten minste zes keer per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats op de school, in de avonduren, en er is altijd een directielid of een vertegenwoordiging van de schoolleiding aanwezig. De verslagen van de vergaderingen worden op de website van de school gepubliceerd. Verder is de Ouderraad aanwezig bij informatieavonden, diploma-uitreikingen en organiseert Thema-avonden. Als u een vergadering wilt bijwonen of een vraag heeft, dan kunt u dit kenbaar maken via een van de leden van de ouderraad.

Wist u dat de Ouderraad….

  • aanspreekpunt en vertegenwoordiger is van de ouders van de leerlingen?
  • goede communicatie tussen leerlingen, ouders, docenten en directie heel belangrijk vindt?
  • de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leerlingen bewaakt naar, bij en op school?
  • elk schooljaar een tweetal thema-avonden organiseert?
  • er naar streeft om drie keer per jaar een eigen nieuwsbrief te laten uitgaan?
  • op zoek is naar nieuwe leden met een kind in het 3e of 4e leerjaar, om zo de afspiegeling van de ouders per leerjaar beter te kunnen waarborgen.
  • het belangrijk vindt dat u contact met ons opneemt als u vragen heeft?