ZAT en zorgcoördinatie

Heythuysen:

Als er ernstige onderwijs- en/of gedragsproblemen zijn kunnen leerlingen in het zorgteam worden besproken. Deelnemers aan dit overleg zijn de zorgcoördinatoren, teamleiders en de orthopedagoge en de betreffende mentor. 

Als de problemen zodanig zijn dat we deze in school niet kunnen oplossen en extra ondersteuning en begeleiding noodzakelijk is, wordt de leerling besproken in het zorgadviesteam; het ZAT. Aan het ZAT  nemen naast zorgcoördinatoren, teamleiders, de orthopedagoge en onze externe zorgpartners deel. 

Beide overleggen worden voorgezeten door de zorgcoördinator. Leerlingen worden in het zorgteam en/of ZAT besproken nadat in overleg met ouders/verzorgers de toestemmingsverklaring is ondertekend. De zorgcoördinatoren coördineren alle ondersteuning en begeleiding van leerlingen op onze school. Zij zijn vanuit het zorgteam en/of ZAT i.s.m. de teamleider, mentoren en docenten verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Daarnaast dragen zij zorg en verantwoordelijkheid voor de optimale samenwerking tussen de begeleiders in school en onze externe zorgpartners.

De zorgcoördinatoren zijn:

Mevrouw D. van der Meulen, team BB en BK [email protected]

De heer D.Gijsen, team brugklas en GT [email protected]

 


Horn:

DE INTERNE ZORGCOÖRDINATOR

De interne zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie, uitvoering en evaluatie van de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt de diverse functionarissen in het uitvoeren van de zorgactiviteiten en schept voorwaarden voor een optimale uitvoering van de leerlingbegeleiding. De interne zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling met betrekking tot de interne en externe zorgstructuur.

De interne zorgcoördinator is:

mevrouw K. De Jong

[email protected]