ZAT en zorgcoördinatie

DE INTERNE ZORGCOÖRDINATOR

De interne zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie, uitvoering en evaluatie van de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt de diverse functionarissen in het uitvoeren van de zorgactiviteiten en schept voorwaarden voor een optimale uitvoering van de leerlingbegeleiding. De interne zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling met betrekking tot de interne en externe zorgstructuur.

De interne zorgcoördinator is:

mevrouw K. De Jong

[email protected]