Zelfverdediging

ZELFVERDEDIGING EN MENTALE WEERBAARHEID VOOR MEISJES

Al vele jaren worden de cursussen zelfverdediging voor meisjes op Sint Ursula jaarlijks door gemiddeld 35 tot 50 leerlingen gevolgd. In deze cursus leren de meiden vanaf klas 3 om effectief te reageren in bedreigende situaties, waardoor je preventief te werk gaat en (seksueel) geweld kunt voorkomen.

Zelfverdediging begint met voor jezelf opkomen, je grenzen stellen, NEE leren zeggen, jezelf de moeite waard vinden om voor te vechten, niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal. Voorwaarde is dat je je bewust wordt van de reeds aanwezige fysieke en mentale kracht en weerbaarheid. Daarom is in de cursus mentale en fysieke training onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De cursus bestaat uit 6 lessen van 2½ uur, na school gegeven. Iedere les bestaat uit een “praat”-gedeelte (mentale training, assertiviteitstraining) en een “doe”-gedeelte (fysieke training).

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de werking van manipulatie en het leren omgaan met angst en paniek. In verband hiermee zal dan ook aandacht worden besteed aan eenvoudige ademhalings- en ontspanningstechnieken.
Bij evaluatie geven veel leerlingen aan dat hun zelfvertrouwen is toegenomen.

De lessen worden gegeven door enkele (hiervoor speciaal opgeleide) docenten lichamelijke opvoeding.