Studiebegeleiding

Begeleiding bij het maken van het huiswerk op school wordt verzorgd door een externe partij: Studiebegeleiding Erasmus

  • Moeite met het plannen van je huiswerk?
  • Heb je ondanks goed leren toch slechte cijfers?
  • Wil je wel leren, maar heb je thuis te veel afleiding?
  • Wil je extra uitleg van bepaalde vakken?
  • Is er niemand die je thuis kan afvragen?

Naast de begeleiding in de reguliere mentor- en vaklessen bestaat er de mogelijkheid tot een gestructureerde huiswerkbegeleiding na de lestijd. Studiebegeleiding Erasmus (SBE) verzorgt aansluitend aan de lessen op school huiswerk onder toezicht. Ursula regelt de benodigde faciliteiten en SBE brengt haar kennis en expertise in. Ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, melden hun kinderen zonder tussenkomst van school bij Studiebegeleiding Erasmus aan. Aanmelding verloopt via de website:  http://www.sberasmus.nl

SBE is verantwoordelijk voor de geboden kwaliteit en voor het nakomen van de met u gemaakte afspraken. U betaalt rechtstreeks aan SBE een vergoeding van € 6,- per uur. Dit aanbod geldt uitsluitend voor leerlingen van Sint Ursula.
Medio maart 2010 is gestart met deze vorm van begeleiding van het huiswerk. Ze vindt dagelijks plaats van 14.15 – 17.00 uur in de lokaal B113.