De orthopedagoog

Ten behoeve van onderzoek en diagnose op het gebied van studie- en onderwijsproblemen en bij sociaal-emotionele vraagstukken heeft de school een orthopedagoog in dienst.
De orthopedagoog is lid van het zorgteam dat, waar nodig, extra ondersteuning organiseert.

De orthopedagoog is:

mevrouw  drs. P. Kluskens-Hornix

[email protected]