De mentor

De belangrijkste schoolfunctionaris voor ouders en leerlingen is de mentor. Hij of zij is de vertrouwenspersoon bij uitstek, zorgt voor de noodzakelijke contacten tussen ouders en school, wijst tijdig op problemen, probeert de leerlingen een juiste studiehouding bij te brengen en blijft op de hoogte van de studieresultaten. Voorts heeft de mentor de taak iedere leerling(e) te begeleiden bij de studie- en beroepskeuze.

Studiebegeleiding
De mentor leert de leerling hoe om te gaan met huiswerk. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat een gemiddelde van twee uur huiswerktijd normaal is (in de hogere klassen kunnen huiswerk en literatuur soms nog meer tijd in beslag nemen). Verder wijst de mentor op het belang van regelmatig studeren, dat de leerling op tijd op school komt en zo weinig mogelijk lessen mist. In deze zaken ligt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders en de leerlingen zelf: zonder hun medewerking staat de school machteloos.

Contacten
Om genoemde redenen dient er een goed contact te zijn tussen ouders en school. Ter bevordering hiervan zijn er regelmatig ouderavonden, waarop een gesprek met de mentor (en eventueel vakdocenten) mogelijk is. Verder kunnen ouders te allen tijde contact opnemen met de mentor.

Mentorlessen
Alle leerlingen hebben minimaal één mentorles per week in hun rooster. In deze les bespreekt de mentor alle belangrijke zaken met de leerlingen. Dit kan zowel klassikaal als ook individueel gebeuren.

Lijst van mentoren
Om te zien welke mentoren aan de klassen gekoppeld zijn, zie de lijst van mentoren 2018-2019.