De dyslexiecoach

De dyslexiecoach is gedurende de hele schoolloopbaan de belangenbehartiger van de dyslectische leerlingen en de contactpersoon voor de ouders. Zij fungeert als vertrouwenspersoon bij problemen en zal de leerling en ouders ondersteunen op het gebied van compensatie en dispensatie. Hij/zij zal de leerling begeleiden in het zelfstandig omgaan met zijn dyslexie en hem stimuleren zelf oplossingen te vinden. De coach geeft geen directe begeleiding met betrekking tot vakken of vakonderdelen. Samen met de leerling en zijn docenten zal er actief gezocht worden naar manieren waarop lees- en spellingproblemen zo min mogelijk een belemmering vormen voor de algemene ontwikkeling. De coach zal regelmatig contact hebben met de dyslectische leerlingen en houdt op vaste momenten spreekuur. Ook is contact via e-mail altijd mogelijk. 

De dyslexiecoaches  zijn:

mevrouw L. Verstappen [email protected]