Coördinator POVO

Ten behoeve van een goede aansluiting op en inhoudelijke afstemming en ondersteuning van PO en VO zijn in de regio van Sint Ursula enkele werkgroepen actief. Het betreft de volgende vier: (1) Rekenen en Wiskunde, (2) Nederlandse taal, (3) Engels en (4) Dyslexie.
Ook de kangoeroeklas (de meer- en hoogbegaafde leerling in groep 8 kan een serie lessen volgen op het VO) komt op uitwisselingsbijeenkomsten aan de orde. De coördinator PO-VO draagt samen met de leden van de werkgroepen zorg voor de inhoudelijke kant van de bijeenkomsten. Daarnaast is er nog de werkgroep ‘Overgang en overdracht van PO naar VO’. Deze werkgroep verzorgt jaarlijks een praktijkmiddag waarin afspraken gemaakt worden betreffende de overdracht van gegevens, de planning van de overdracht en overige activiteiten in het kader van de overstap van PO naar VO (denk aan voorlichtingsbijeenkomsten, aanmeldingstijdstippen, etc.). De coördinator PO-VO zit deze werkgroep voor en draagt mede zorg voor de bewaking van de uitvoering van hetgeen is afgesproken. De coördinator adviseert waar nodig de schoolleiding.

De coördinator PO-VO is:

mevrouw Nadine Karo
[email protected]