De dyslexiecoach

De dyslexiecoach is gedurende de hele schoolloopbaan de belangenbehartiger van de dyslectische leerling en leert hem zijn problemen zo veel mogelijk zelf op te lossen. De coach geeft geen directe begeleiding met betrekking tot vakken of vak onderdelen. Alle leerlingen met een  dyslexieverklaring krijgen van de dyslexiecoach een dyslexiekaart. Hierop staan voor iedere leerling de specifieke hulp, de rechten en de plichten vermeld. De coach bespreekt met de leerling wat er moet gebeuren, legt dit schriftelijk vast, ziet erop toe dat het gebeurt en gaat samen met de leerling de effecten na.  Hiervoor is regelmatig contact met de leerling noodzakelijk. De coach initieert in eerste instantie de contacten, maar leert de leerling al snel zelf initiatief te ontplooien om waar nodig contact met hem op te nemen. De ernst van de op een bepaald moment ervaren problematiek bepaalt de frequentie van de contacten. Sommige leerlingen ervaren niet zo veel belemmeringen van hun dyslexie en hebben dan ook weinig contact nodig met de dyslexiecoach. Het is wel de bedoeling dat de coach de vinger aan de pols houdt en collega’s hem eventueel op de hoogte  stellen als er problemen worden gesignaleerd. 

Leerlingen die veel problemen ervaren, hebben  behoefte aan regelmatige contacten en kunnen onder andere via een inloopspreekuur contact leggen met de coach.

De dyslexiecoach is:

mevrouw L. Beckers, [email protected]

Meer info:

Voor meer informatie over dyslexie verwijzen wij u naar het document Dyslexiebeleid SG Sint Ursula en onderstaande nuttige informatieve sites:
*  www.masterplandyslexie.nl
*  www.dedicon.nl  (gesproken boeken)
*  www.steunpuntdyslexie.nl  (algemene informatie dyslexie)
*  www.woortblind.nl  (site voor ouders)
*  www.balansdigitaal.nl  (site van oudervereniging dyslexie)