Centrum voor jeugd en gezin

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)

In deze huidige samenleving worden leerlingen en ouders geconfronteerd met vele vragen en twijfels met betrekking tot onderwerpen als schoolkeuze, voeding, huiswerk, zakgeld en gezondheid. Het CJG is een voorziening voor ouders en jeugdigen die hulp kan bieden bij het opvoeden en opgroeien. Het CJG is gratis en werkt anoniem. Voor de jeugd is er een website, die door jongeren wordt bijgehouden en bevat veel betrouwbare informatie over onderwerpen die met opgroeien te maken hebben; www.justyoung.nl. Ouders en jeugdigen kunnen bellen, e-mailen, de website bezoeken en binnenlopen op inloopuren.

Voor de inwoners van de gemeente Leudal en Maasgouw is het CJG Midden-Limburg beschikbaar. Telefoon:  088-43 88 300,