Coördinator POVO

Ten behoeve van een goede doorgaande en afgestemde inhoudelijke lijn en ondersteuning tussen PO en VO zijn in de regio van Sg. St. Ursula enkele werkgroepen actief. Het betreft de volgende werkgroepen: rekenen en wiskunde, Nederlandse taal, Engels, dyslexie. De coördinator PO-VO draagt samen met de leden van de werkgroepen zorg voor de inhoud van de bijeenkomsten.Daarnaast is er nog de werkgroep “overgang en overdracht van PO naar VO”. Deze werkgroep verzorgt jaarlijks een praktijkmiddag waarin we de afstemming bespreken wat betreft overdracht van gegevens, de planning van de overdracht en overige activiteiten in het kader van de stap van PO naar VO (denk aan voorlichtingsbijeenkomsten, aanmeldingstijdstippen, etc.) De coördinator PO-VO zit deze werkgroep voor en draagt mede zorg voor bewaking van de uitvoering van hetgeen is afgesproken.De coördinator adviseert waar nodig de schoolleiding.

De coördinator PO-VO is:
mevrouw Nadine Karo
[email protected]