Coördinator sociale veiligheid

Sint Ursula beschikt over een Coördinator Sociale Veiligheid. De coördinator Sociale Veiligheid is de vertrouwenspersoon voor de leerlingen, coördineert het antipestbeleid en is aanspreekpunt en klankbord bij pestproblematiek.

Op de vertrouwenspersoon leerlingen kan een beroep gedaan worden als leerlingen en ouders ontevreden zijn over schoolse zaken. De vertrouwenspersoon zoekt samen met ouders en leerlingen naar een oplossing en verwijst mogelijk door naar de klachtenregeling van de school.

Leerlingen kunnen met de vertrouwenspersoon een laagdrempelig anoniem en vertrouwelijk gesprek voeren indien op school sprake is van bijvoorbeeld pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie en homoseksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon zal samen met de leerling kijken naar een oplossing en doorverwijzen naar de juiste personen in de schoolorganisatie die kunnen helpen en ondersteunen bij het oplossen van het probleem.

De coördinator Sociale Veiligheid coördineert tevens het antipestbeleid en is aanspreekpunt en klankbord voor medewerkers, ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen bij coördinator Sociale Veiligheid bijvoorbeeld een melding pesten doen waarna de juiste personen en aanpak worden ingezet om een pestprobleem tegen te gaan.

De coördinator Sociale Veiligheid helpt de sociale veiligheid op Sint Ursula te waarborgen zodat ieder kind zich prettig voelt op onze school.

Bekijk het protocol Sociale Veiligheid

De coördinator Sociale Veiligheid is:

mevrouw  C. Palmen, [email protected]