VAVO

VAVO staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. In onze regio wordt het aangeboden door Gilde Opleidingen. Het diploma dat er kan worden behaald is gelijkwaardig aan de diploma's van de reguliere middelbare scholen. SOML en dus ook Sint Ursula heeft de afgelopen jaren een uitstekende relatie opgebouwd met VAVO Noord- en Midden-Limburg

In oktober 2014 hebben de Colleges van Bestuur van Gilde Opleidingen, LVO, OGVO en SOML een convenant ondertekend om daarmee op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid de samenwerking tussen VAVO Noord- en Midden-Limburg en de VO-scholen uit de regio te intensiveren.  Dit alles is van belang om alle leerlingen in Noord- en Midden-Limburg het best passende onderwijstraject te bieden.

VAVO kan een oplodssing bieden voor leerlingen die gezakt zijn voor hun examen in het reguliere onderwijs; die nog niet weten wat ze willen gaan studeren; die een verkeerde studie- of profielkeuze hebben gemaakt; die vastgelopen zijn binnen het voortgezet onderwijs of om een andere reden een kleinschalige omgeving behoeven met een intensieve begeleiding.

Meer informatie: website VAVO Noord- en Midden-Limburg