SOML

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg is de overkoeplende organisatie waarbij SG Sint Ursula is aangesloten. Zij behartigt de belangen van het Voortgezet Onderwijs in de regio Roermond.

Onder SOML vallen, naast Sint Ursula, de volgende scholen:

SOML biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8000 leerlingen. De organisatie beoogt het onderwijs persoonlijker te maken en jongeren te inspireren, motiveren, écht raken. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

Meer informatie over SOML:  Stichting Onderwijs Midden Limburg