Identiteit en missie

SG Sint Ursula is een katholieke school en staat voor de opgave om antwoord te geven op vragen die de huidige samenleving aan ons stelt. Daarbij past een houding van openheid, verdraagzaamheid, vertrouwen en respect voor de verscheidenheid in levensovertuigingen die bij de leerlingen en hun ouders aanwezig zijn.

Missie
SG Sint Ursula wil voor de leerlingen een school zijn die zorgt, die voorbereidt en aanspreekt.

  • Zorgen voor het individuele welzijn van allen die met de school te maken hebben. Zorg vanuit de organisatie, maar ook zorg voor elkaar.
  • Voorbereiden op wat volgt: de keuzes die een leerling(e) moet gaan maken, de wereld van opleiding en beroep nadat men de school verlaten heeft.
  • Aanspreken op de taak en verantwoordelijkheid die geleidelijk aan leerlingen wordt toegekend. Maar ook: als school aanspreken in de betekenis van interessant en boeiend zijn.

Leren is meer dan het opnemen van kennis. Daarom is er veel aandacht voor sociale en levensbeschouwelijke ontwikkeling, voor sportbeoefening, muziek, beeldende vorming en kunst in het algemeen. Maar ook kenmerken als zelfstandigheid, ondernemingszin en doorzettingsvermogen zijn belangrijke aandachtspunten. Deze aandacht voor heel de leerling komt tot uitdrukking in een brede leerlingbegeleiding en een intensief contact met de ouders.

Kernkwaliteiten
Scholengemeenschap Sint Ursula streeft de volgende kernkwaliteiten na:

  1. Modern, kwalitatief hoogstaand en motiverend onderwijs;
  2. Een passende leerroute voor iedere leerling;
  3. Een zorgvuldige leerlingbegeleiding;
  4. Een zorgvuldige en efficiënte organisatie;
  5. Een open, veilig en stimulerend schoolklimaat;
  6. Een gezamenlijke verantwoording van ouders en school.