Medewerkers Ursula Horn

Graag stellen we u voor aan de mensen die Ursula maken tot wat het is. De kracht van de school is de aandacht voor elkaar, leerling en medewerker. Daarom willen we jullie graag aan iedereen voorstellen.

De medewerkers van Ursula kunnen we in een paar groepen verdelen.

Docenten
De grootste groep wordt gevormd door de docenten. Je kunt ze allemaal (met fotootje) vinden onder de vakken die ze geven. Ga naar vakken.

Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)
De tweede groep wordt gevormd door de mensen die zorg dragen voor alles rondom het onderwijs. We onderscheiden de facilitaire dienst, de administratie, de roostermaker, de systeembeheerder, de mediathecaris en de TOA's (Technisch Onderwijs Assistenten). Je vindt ze allemaal op de pagina OOP, behalve de mediathecaris (zie mediatheek) en de TOA's. Deze laatsten staan onder de vakken waarbij ze assisteren (Natuurkunde, Scheikunde en Biologie).

Management
Ten slotte zijn er de leden van het management, die deels ook lesgeven en dus onder docenten te vinden zijn. je vindt ze op de pagina Management.