Magister

Het schooladministratieprogramma en Leerlingvolgsysteem Magister biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om resultaten en activiteiten van leerlingen te volgen.

Communicatiemiddel
Magister vormt de spil in de communicatie tussen school en u als ouder/verzorger. Naast inzage in allerlei gegevens, verstuurt de school ook berichten, nieuwsbulletins en uitnodigingen langs deze weg. Het is daarom van groot belang dat u altijd uw e-mailadres, zoals vermeld in Magister, up-to-date houdt.

Inloggen
Aan het begin van het schooljaar worden aan nieuwe ouders de inloggegevens verstrekt. Als u onverhoopt uw wachtwoord niet meer weet, kunt u, onder vermelding van naam en klas van uw kind, een mail sturen naar: [email protected] met het verzoek u een nieuw wachtwoord te mailen.

Cijferinzage
Een van de eerste faciliteiten die beschikbaar werden via Magister was de cijferinzage. Alle cijfers van proefwerken en andere overhoringen worden door de docenten in Magister geplaatst zodat ze voor u zichtbaar zijn. Uiteraard kunt u uitsluitend de cijfers van uw eigen kinderen zien.

Agenda
De agenda geeft u informatie over het lesroostern, gemaakte afspraken, opgegeven huiswerk en proefwerken (of overhoringen). Zo heeft u altijd een overzicht over wat er op het bordje van zoon of dochter ligt.

Aanwezigheid
De aanwezigheidsregistratie geeft u informatie over de afwezigheid van uw zoon/dochter. Ook ziet u of dit door de school als geoorloofd (bijv. bij ziekte) of ongeoorloofd wordt beoordeeld.
Tevens treft u hier informatie aan over vergeten huiswerk en/of boeken.

ELO
Via de ELO-functie heeft u toegang tot Studiewijzers, Digitale Opdrachten en Digitale Lesmaterialen. Deze zijn niet bij alle vakken beschikbaar. Het is sterk vak- en docent afhankelijk of van deze functionaliteiten gebruik wordt gemaakt.

Handleiding
Om u de weg te wijzen in Magister 6 is er een handleiding beschikbaar die u langs alle mogelijkheden leidt: Handleiding Magister 6
Voor het intekenen op ouderavonden via Magister is er een speciale handleiding beschikbaar: Handleiding Magister Ouderavond