Ouderraad

De ouders van Scholengemeenschap Sint Ursula worden vertegenwoordigd door een oudervereniging, waarvan de leden de ouderraad vormen. Samen met de schoolleiding worden actuele onderwerpen besproken.

Leden

De ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van maximaal 20 ouders van leerlingen van de locatie Horn. De voorkeur gaat uit naar een evenwichtige samenstelling van de jaargangen en schooltypes. Ouders die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich melden bij het bestuur of bij één van de leden.
De ledenlijst van de Ouderraad van schooljaar 2015-2016 treft u aan op pagina 10 van de Schoolgids.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: James Nathalia
Secretaris: Marjo van der Laan
Bestuurslid: Riny Schuurbiers

Contact

[email protected]
[email protected]

Verslagen

De verslagen van de vergaderingen van de ouderraad kunt u vinden in Magister.
Ze staan onder ELO - Studiewijzers - Ouderinformatie Horn.