Betrokkenheid

Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij alle mogelijke zaken op school is van wezenlijk belang. In samenspraak met u kunnen wij uw kinderen beter begeleiden in keuzeprocessen en ontwikkeling op weg naar volwassenheid. We nodigen u daarom uit tot actieve deelname aan avonden en panels die voor u worden georganiseerd door school of ouderraad.

De Ouderraad

De ouders van Scholengemeenschap Sint Ursula worden vertegenwoordigd door een oudervereniging, waarvan de leden de ouderraad vormen. Samen met de schoolleiding worden actuele onderwerpen besproken. Zie verder het submenu Ouderraad.

Ouderavonden

Op verschillende momenten in het jaar zal de school u uitnodigen voor een activiteit op school. Dat variëert van een kennismakingsavond met de klassenmentor van zoon of dochter, tot openbare voorstellingen. En dan zijn er ook natuurlijk de individuele gesprekken met de mentor over de vorderingen van uw kind. Zie verder het submenu Ouderavonden.

Ouderpanels 

Op gezette tijden wordt alle ouders gevraagd deel te nemen aan de zogenaamde Ouderpanels. Hierin kan iedereen met de schoolleiding in gesprek gaan over allerlei schoolse zaken. Zie verder het submenu Ouderpanels.