Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding houdt zich bezig met de zorg voor leerlingen met een bepaalde hulpvraag op welk gebied dan ook. Hieronder een overzicht.

Speciale begeleiding, training en zorg op allerlei gebied.

 • Voor specifieke zorg op het sociaal-emotionele vlak beschikt de school over twee leerlingbegeleiders.
 • De leerlingzorg wordt gecoördineerd door de zorgcoördinatoren.
 • Op maandagen van 12.00 uur tot 14.30 uur is er een spreekuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op school. Leerlingen kunnen hier op eigen initiatief naartoe gaan. Ook ouders kunnen gebruik maken van dit spreekuur. De beide medewerkers van het CJG die het spreekuur verzorgen stellen zich hier aan u voor.
 • Voor leerlingen met dyslexie is speciale aandacht. De begeleiding wordt verzorgd door een dyslexiecoach.
 • Sommige leerlingen hebben speciale ondersteuning nodig op een bepaald gebied. Ursula zet op verschillende gebieden Remedial Teaching in om leerlingen ondersteuning te bieden.
 • Voor leerlingen met faalangst en examenvrees zijn er faalangstreductie trainingen 
 • Speciaal voor meisjes is er training zelfverdediging en mentale weerbaarheid.
 • Voor leerlinen uit de onderbouw die daarvoor in aanmerking komen is er de moegelijkheid een training Sociale Vaardigheden te volgen.
 • Leerlingen die in hun nabijheid zijn gecontronteerd met een sterfgeval kunnen deelnemen aan een training Omgaan met verlies
 • Voor kinderen van gescheiden ouders is er een praatgroep JES (Jij en Scheiding)
 • Voor leerlingen met een speciale zorgvraag (voorheen rugzakleerlingen) is er begeleiding mogelijk door een ambulant begeleider van Triade.
 • Leerlingen kunnen onder begeleiding huiswerk maken op school. Dit is uitbesteed aan Studiebegeleiding Erasmus