Sint Ursula Horn

Sint Ursula is een moderne en veilige school, waar ieder zich gekend voelt. Onze locatie in Horn ligt in een mooie landelijke omgeving. Sint Ursula is een school met uitstekend onderwijs, gebaseerd op de pijlers van gedegen kennis en zorgvuldige innovatie.

Sint Ursula is een school met oog voor talent en extra ondersteuningsbehoeften. We zetten onder andere iPads in om het onderwijs eigentijds, aansprekend en aantrekkelijk te maken. Sint Ursula heeft aandacht heeft voor de hele mens, in zijn sociale, emotionele en spirituele ontwikkeling.

In het menu hiernaast vind je alle informatie die voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers van belang is: