Kangoeroeklas

Sinds 2012 verzorgt Ursula in de tweede helft van het schooljaar op de woensdagochtend onderwijs voor een groep leerlingen uit het basisonderwijs (groep 8) die door inzet, motivatie en prestaties heeft laten zien wat extra's te kunnen doen.

De leerlingen van de kangoeroeklas zijn afkomstig van diverse basisscholen in de regio. In de periode na de carnavalsvakantie worden hun vier modules aangeboden met onderwerpen die buiten het normale curriculum vallen. Hieronder een overzicht van de modules in 2016:

ICT-Grafisch
Robin Ramaekers leert de leerlingen kritisch te kijken naar afbeeldingen, drukwerk, websites en andere media. De kinderen maken kennis met professionele programmatuur waarbij aandacht wordt besteed aan o.a. photoshop, typografie en InDesign. Bestaande foto’s worden bewerkt tot een nieuw product.

Wereldnieuws
In dezelfde periode gaan de leerlingen bij Margriet Crasborn op zoek naar hun eigen interesses in wereldnieuws waarbij elke leerling individueel een digitale krant maakt. Tijdens het tweede gedeelte van deze module wordt in groepjes een wereldreis samengesteld en beschreven in een eigen reisfolder. In beide modules wordt gewerkt met Macbooks.

Filosofie
Aline d’Haese en Carien Smeets brengen de leerlingen de eerste beginselen van filosofie bij. Er wordt aandacht besteed aan het stimuleren van originele denkbeelden bij jonge kinderen. Ze gaan op zoek naar het formulerenen van filosofische vragen en de antwoorden die daar op gegeven kunnen worden met aandacht voor redeneren en beargumenteren. En dat alles met de nadruk op Socratische gesprekken.

Beeldend
Naast kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing, schenkt Mijke Voermans in de module Beeldend ook aandacht aan kunstfilosofie als voeding voor diverse praktijkopdrachten. Er is naast het product vooral aandacht voor het maakproces. En natuurlijk staat de vraag “Wat is kunst?” hierbij centraal. Tijdens de afsluiting van de kangoeroeklas op woensdagmiddag 15 juni, zullen de leerlingen weer prachtige creaties presenteren, gemaakt van verrassende materialen.

Bij de foto's rechts: de bovenste drie foto's zijn gemaakt bij de module Wereldnieuws, de laatste drie (en de foto hierboven) bij de module Beeldend.