De brugklas

Het eerste jaar op je nieuwe school breng je door in de Brugklas. Er wordt een 'brug' geslagen tussen het Basisonderwijs waar je vandaan komt naar het Voortgezet Onderwijs. Je maakt kennis met nieuwe vakken en je leert studeren. Dit alles onder de bekwame leiding van je klassenmentor.

Brugklasindeling
We kennen op Ursula verschillende soorten brugklassen. In overleg met de basisschool en met je ouders wordt je geplaatst in de klas die het beste bij je past. Klik hiernaast op Brugklasindeling om te zien welke soorten klassen we kennen en voor welke leerlingen ze geschikt zijn.

De mentor
Van je nieuwe leraren is de mentor degene met wie jij en je ouders het meeste contact zullen hebben. De mentor heeft de speciale zorg voor jou en je klas en begeleidt jullie. Dat wil zeggen: hij helpt jullie om de brugklas goed door te komen. Hij of zij gaat mee op kamp, verzorgt informatie- en gespreksavonden voor je ouders en geeft ook de studielessen. Bij de mentor kun je terecht met vragen over de studie, maar ook als je 't moeilijk zou hebben met andere dingen op school. Daarmee kun je overigens ook terecht bij je coördinator.

De schoolvakken
Per dag zul je gemiddeld zeven lessen hebben en van de meeste vakken krijg je ook huiswerk op. De eerste drie jaar op school krijg je een heleboel vakken; daarna ga je examen doen in een bepaalde richting die je zelf hebt gekozen. Klik op Schoolvakken hiernaast om er meer over te lezen.

De leermiddelen
De school zorgt voor gratis schoolboeken. Gratis zijn o.a. leer- en werkboeken, project- of tabellenboeken en eigen materiaal van de school. Niet gratis zijn o.a. atlassen, woordenboeken, agenda's, sportkleding, schriften en rekenmachines. De verstrekking verloopt via het Boekenfonds van de school.

ICT en ELO
Op Sint Ursula wordt regelmatig gebruik gemaakt van computers, zowel in als buiten de les. We hebben vier computerlokalen en verder een goed uitgeruste mediatheek die de hele dag toegankelijk is. In diezelfde mediatheek kun je ook scannen en printen. Het onderwijs wordt verder ondersteund door de Electronische Leeromgeving (ELO) van Magister. Sinds 2010 is de school geheel voorzien van draadloos internet zodat het mobiele leren optimaal ondersteund kan worden. In een aantal klassen wordt al intensief gebruik emaakt van iPads.

Leren en leven
Je zult begrijpen dat je op school en thuis heel wat moet leren. Dat is zeker ook de bedoeling van onze school: leerlingen en leraren moeten er samen flink aan werken dat je zo goed mogelijk presteert. Je kunt je voorbereiden op het studeren via de website Actief Leren. Maar bij werken hoort ontspanning en een school is meer dan alleen maar leren. Je zult op Ursula ook samen met je klasgenoten aan allerlei andere activiteiten kunnen meedoen. Dat begint al met het brugklaskamp; maar in alle leerjaren zijn er ook sportdagen, excursies, competities, toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen en natuurlijk de bijzondere activiteitendag van alle brugklassers: 'Appeleprom' . Ook dat hoort bij het schoolleven.