Schoolterrein

Op last van de politie is het niet toegestaan om tijdens pauzes en/of tussenuren het schoolterrein te verlaten.

De redenen voor deze maatregel zijn:

  • verkeersveiligheid
  • overlast voor omwonenden van de school
  • verzekering van leerlingen (buiten het schoolterrein zijn leerlingen NIET verzekerd)

De school ziet zelf toe op naleving van deze regel maar ook de politie controleert en zal waar nodig verbaliserend optreden.