Mediatheek

Openingstijden Mediatheek
Dagelijks van 8.30 - 12.45 uur
en van 13.05 - 17.00 uur

Beheerder van de Mediatheek
Dhr. G. Ebbekink - tel: 0475-582121

Toegang tot de Online Catalogus Aura
Je kunt ook op je smartphone of tablet inloggen op onze online mediatheek-catalogus Aura. Onderstaand vind je een stap-voor-stap instructie voor het downloaden van en inloggen op de Aura Library App.
Installatie en inloginstructies voor iOS (iPhone en iPad) en voor Android
Handleidingen van de app voor iOS (iPhone en iPad) en voor Android en toegang tot de FAQ!

Regels
Aan het lenen van boeken uit de mediatheek zijn geen kosten verbonden, mits de boeken weer tijdig worden ingeleverd. Het lenen van boeken en het gebruik maken van de computer kan alleen plaats vinden op vertoon van het eigen schoolpasje. Gebruik van het kopieerapparaat is alleen mogelijk met behulp van een chipknip. Hoewel de mediatheek van onze school ruim gesorteerd is en van maandag tot en met vrijdag geopend is (mede dankzij de enthousiaste medewerking van ouders, foto hieronder), adviseren wij leerlingen een abonnement op de Openbare Bibliotheek te nemen. Tijdens pauzes vindt alleen uitleen/inname van boeken plaats en kunnen kopieën gemaakt worden.

Faciliteiten

  • boeken voor de hogere klassen: Nederlands en moderne vreemde talen, integrale teksten en schooledities
  • boeken voor brug- en 2e klas: jeugdseries Nederlands en moderne vreemde talen
  • voor alle klassen boeken op het terrein van de klassieke oudheid, waarvan een deel echter alleen ingezien kan worden, dus niet geleend
  • voor alle klassen naslagwerken. Deze kunnen alleen worden ingezien. Van relevante pagina’s kunnen kopieën worden gemaakt
  • knipselkranten en tijdschriften
  • dagbladen
  • internetabonnementen zoals krantenbank, literom en actuele documentatiebank
  • multimedia computersystemen: op deze wijze zijn moderne leermiddelen zoals interactieve CD-ROM toepassingen voor eenieder beschikbaar. Ook bestaat de mogelijkheid van Internet gebruik te maken. De computers zijn niet tijdens de pauzes te gebruiken
  • kopieerapparaat
  • studeerruimte: in de mediatheek en in de aangrenzende stilteruimte kan tijdens de lessen gestudeerd worden

Luisterboeken
Sinds oktober 2012 beschikt de mediatheek over ruim twintig luisterboeken. Deze zijn speciaal aangeschaft voor alle leerlingen met een dyslexieverklaring, zodat voor hen het lezen van (tot nu toe alleen Nederlandse) boeken wat vergemakkelijkt wordt. Ook de leerlingen met een medische verklaring bijvoorbeeld vanwege een oogafwijking of vanwege ADD, mogen gebruik maken van deze service van de mediatheek. Je kunt luister-boeken lenen op vertoon van je dyslexiekaart of de door Ursula verstrekte kaart waarop de medische ver-klaring bevestigd wordt. De collectie luisterboeken zal regelmatig aangevuld worden.