Jassen en fietsen

Hieronder vind je de regeling m.b.t. het gebruik van garderobe en fietsenstalling voor schooljaar 2014-2015.

De garderobe

De leerlingen van de Brugklassen, 2-3-4 VMBO-T, 2-3-4 HAVO en 2-3 VWO hangen hun jas in de garderobe die zich bevindt in het D-gedeelte van het gebouw. Op de rekken is aangegeven waar de jas gehangen moet worden.

De garderobe van de leerlingen van 5 HAVO en 4-5-6 VWO bevindt zich in het E-gedeelte van het gebouw.

Het stallen van de (brom)fietsen

De leerlingen van 2-3-4 VMBO-T, 2-3 HAVO/VWO en 4 HAVO stallen hun fiets op het verharde gedeelte dat achter en naast de conciërgewoning ligt. Op bijlage 1 is per klas of  afdeling aangegeven waar de fiets geplaatst dient te worden. Om de stalling te bereiken wordt gebruik gemaakt van het fietspad dat, gezien vanaf de Bergerweg, uiterst rechts naast de ingang van het parkeerterrein begint.

Bromfietsers maken eveneens gebruik van deze toegangsweg. Zij stallen hun bromfiets onder een van de overkappingen. Helmen van bromfietsgebruikers kunnen op het eerste rek aan de rechterkant  in de garderobe geplaatst worden.

De leerlingen van de brugklassen, 4-5-6 VWO en 5 HAVO plaatsen hun fiets op het verharde terrein achter het E-gedeelte van het schoolgebouw. Op bijlage 2 is te zien waar de fiets gestald moet worden. Om aldaar te komen dient gebruik te worden gemaakt van de toegangsweg die langs de A- en B-vleugel van het schoolgebouw loopt.

Parkeer netjes!

Zet je fiets op de aangegeven plaats in de rekken. Fietsen die buiten de rekken staan blokkeren de doorgang en zullen afgesloten of verplaatst worden. Foutparkeerders worden aangepakt.