Vakken

Het onderwijs is traditioneel verdeeld in een aantal vakgebieden. Er wordt steeds meer gestreefd naar onderlinge integratie van verwante vakken en gewerkt met vakoverstijgende projecten. In de rapportage en in de examinering blijven echter voorlopig de vakken nog afzonderlijk bestaan.

We onderscheiden drie grote groepen vakken: 

  1. De talen
  2. De exacte vakken
  3. Maatschappij- en cultuurvakken

Naast de vaklessen worden er in T4 Praktijkmodules aangeboden, zie het speciale menu-item hiernaast.

Op het vwo wordt de leerlingen de kans geboden om naast de reguliere lessen een aantal modules te volgen, veelal in vakken die verder in de school niet op het rooster staan. Zie de Modules vwo-plus hiernaast.