iPadklassen

Dit schooljaar, 2017-2018, zijn er 13 iPadklassen: drie brugklassen (op ieder niveau, dus VMBO-T, VMBO-T/HAVO en HAVO/VWO), twee klassen op 2 VMBO-T, een klas 3 VMBO-T, twee klassen op 4 VMBO-T, een klas op 2 HAVO, een klas op 3 HAVO, een klas op 2 VWO en de syntheseklassen (leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte).

 

Voorlichting iPad

Middels deze link kunt een een opname zien van de informatieavond voor ouders op 22 februari 2017: https://youtu.be/JHXO5sC8in8

APPLE DISTINGUISHED SCHOOL LOCATIE HORN

Hierbij treft u een persbericht aan betreffende de toekenning van het predicaat Apple Distinguished School aan SG Sint Ursula, locatie Horn. Dit is een zeer unieke certificering voor scholen. Voor het eerst zijn er in Nederland maar drie scholen die dit predicaat toegekend hebben gekregen. SG Sint Ursula, locatie Horn, is de enige in Zuid-Nederland (de dichtstbijzijnde is Maarssen, Utrecht).

Lees hier het persbericht.

"Feest! Sint Ursula, locatie Horn is Apple Distinguished School (er zijn er maar 3 in NL en wereldwijd slechts 400!). Ons team krijgt dus cake!"

Ongeveer 70 iPaddocenten

Door deze uitbreiding in aantal klassen bedraagt het aantal iPaddocenten ongeveer 70. Meer dan de helft van de onderwijsgevenden heeft nu actief kennis gemaakt met de mogelijkheden van activerende didactiek en differentiatie die mogelijk zijn met de inzet van dit device. Dit sluit perfect aan bij de nieuw geformuleerde visie van de school: Activerend, Actueel onderwijs, gericht op het Samen ontwikkelen van Talenten in Verbinding met de omgeving.

Communicatie
Het projectteam communiceert vooral via Twitter: @iPadklasSSU
Projectleiders:
Teamleider 2/3/4 VMBO-T M. van de Mortel: @MarkvandeMortel
Inhoudelijk beheerder iPads mevr. V. verstappen: @mevr_verstappen

Verantwoording
De school heeft goed nagedacht over het 'waarom?' van onderwijs met iPads. Een korte toelichting en evaluatie van het eerste projectjaar vind je onder Achtergronden.
Een uitgebreider overzicht vind je onder Verantwoording.

iScholengroep
Ursula heeft zich schoolbreed aangesloten bij de iScholenGroep, een netwerk van ruim 60 VO-scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie, in het bijzonder waar het gaat om de relatie tussen ICT en onderwijs. Een betere inzet van informatietechnologie biedt immers de mogelijkheid het onderwijs interessanter, urgenter en aantrekkelijker te maken. De i staat voor de inzet van Apple-devices.
Naar de website: iScholenGroep.org