Onderwijs

Hieronder een overzicht van de wijze waarop het onderwijs op Sint Ursula Horn is georganiseerd en welke ondersteuning daarbij aan leerlingen geboden wordt.