Remedial Teaching

Sommige leerlingen hebben speciale ondersteuning nodig op een bepaald gebied. Ursula zet op verschillende gebieden Remedial Teaching in om leerlingen ondersteuning te bieden.

Remedial Teaching wordt ingezet in overleg met de ouders en nadat extra ondersteuning door de mentor en de vakdocent onvoldoende blijkt. Remedial Teaching kan zich richten op taal / tekstbegrip of op rekenen / wiskunde. 

De remedial teachers voor taal en tekstbegrip zijn mevrouw L. Verstappen en de heer B. Suntjens

De remedial teacher voor rekenen / wiskunden is de heer J. Blokland.