Internationalisering

Ursula is overtuigd van het grote belang van internationale contacten voor haar leerlingen. Al vele jaren organiseert de school daarom internationale uitwisselingen met scholen uit diverse landen. De deelnemende leerlingen ontvangen de gasten thuis en verblijven ook in het buitenland bij de gezinnen van de leerlingen. Dit leidt tot zeer intensieve, leerzame en onvergetelijke ervaringen.

Door heel Europa en zelfs daarbuiten
In de jaren dat Ursula uitwisselingen organiseert, werden al diverse landen bezocht. Op het programma stonden landen als Tsjechië, Polen, Italië, Spanje en Frankrijk. Zelfs werd de grens van Europa overschreden door een uitwisseling met een school nabij Izmir in Turkije.  In de jaren 2010-2012 nam Ursula deel aan het Project Eumind, een uitwisselingsproject tussen leerlingen uit India en Europa, waarbij de ontmeoting zich wel beperkte tot online-contacten. Zie de links hiernaast in het submenu.

Delen van expertise
Ursula deelde haar internationale ervaringen tijdens een conferentie in Uden (2012) over internationalisering in het voortgezet onderwijs: In Europa, één Europa

Het Europees Platform
De uitwisselingen worden financiëel ondersteund door het Europees Platform. Internationalisering bereidt de leerlingen voor op deelname aan de internationale samenleving. Het bevordert de professionele ontwikkeling van docenten en verrijkt het schoolcurriculum. Het Europees Platform draagt door haar rol als Nederlands Kenniscentrum voor internationalisering in basis- en voortgezet onderwijs, bij tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs door middel van internationalisering. 
Het Europees Platform wordt financieel ondersteund door het Ministerie van OC&W en de Europese Commissie.

Kleiner project: Duitsland
Op kleinere schaal, het betreft hier eendaagse bezoeken, kijkt Ursula ook over de grens van het nabijgelegen Duitsland. Al enkele jaren organiseert de vaksectie Duits een uitwisseling met een school uit het vlak over de grens gelegen Haaren. Zie de verslagen in het submenu hiernaast.