Gezondheidsmonitor Jeugd (vragenlijst)

Gepubliceerd op 10-09-2017

Elke vier jaar doet de GGD onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar. Dit onderzoek heet ‘gezondheidsmonitor Jeugd’. Omdat de gemeente Leudal extra inzet op het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs onder minderjarige jongeren, wordt er een tussenmeting gehouden op het onderdeel alcohol en drugs uit de gezondheidsmonitor Jeugd. Dit onderzoek vindt plaats van 25 september tot en met 13 oktober 2017. De school van uw kind doet mee aan het onderzoek en uw kind ontvangt dan ook een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het alcohol- en drugsgebruik onder minderjarigen terug te dringen.

Bekijk de vragenlijst

Ga terug