Nieuw convenant ‘Veiligheid in en om school’

Gepubliceerd op 08-12-2016

Scholengemeenschap Sint Ursula betrokken bij het nieuw convenant ‘Veiligheid in en om school’

Om de veiligheid in en rondom school beter te kunnen waarborgen, hebben bijna twintig partijen in Midden-Limburg de krachten gebundeld in een nieuw convenant. Meer dan ooit zijn de inspanningen erop gericht om ongewenst gedrag vroegtijdig te signaleren en zo incidenten te voorkomen. Daarbij richten de vernieuwde afspraken zich nadrukkelijk op de problemen van deze tijd, zoals online pesten, het verspreiden van seksueel getinte foto’s of filmpjes, loverboys en radicalisering.

Het convenant ‘Veiligheid in en om school’, met een geactualiseerd pakket aan afspraken, werd op donderdag 24 november 2016 ondertekend door negentien betrokken partners in deze regio. Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is een van deze partners.
Sg. Sint Ursula (één van de SOML-scholen) participeert daarnaast in een regionaal netwerk die zich sterk maakt voor de naleving, evaluatie en het bijstellen van dit convenant.

Preventie is het sleutelwoord in de nieuwe overeenkomst, waarin de partijen afspraken hebben gemaakt over de aanpak van ongewenst gedrag en incidenten in en rondom de school. Met leerlingen die bij herhaling de gedragsnormen overschrijden, gaat de school intensief in gesprek. Bekeken wordt waar de problemen vandaan komen en welke ondersteuning nodig is om het gedrag te veranderen. De school kan daarbij de expertise en hulp van de partners inroepen. Daarnaast gaan de partners samen actiever optreden tegen incidenten. Per vergrijp zijn de onderlinge taken, plichten en verantwoordelijkheden strak verdeeld en treedt er een stappenplan in werking. Bijvoorbeeld wanneer de school aangifte doet, de ouders informeert of ondersteuning inschakelt en wat de rol is van de politie, het openbaar ministerie en hulpverlenende instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD.

De school moet een omgeving zijn waar leerlingen en docenten zich op hun gemak voelen en veilig kunnen leren en werken. Door heldere afspraken met elkaar te maken, willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen veilig naar school kunnen. Dát is het doel.
Alleen door het samen te organiseren kunnen we de veiligheid waarborgen. Met dit dynamische convenant kunnen we beter onze kennis delen en vroegtijdig inspelen op wat er om ons heen gebeurt.

Het convenant is o.a. te vinden op de website van onze school (klik op de link)

 

Het convenant ‘Veiligheid in en om school’ is getekend door de volgende partijen:

- Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML)

- Gilde Opleidingen

- Citaverde College Roermond

- de Aloysiusstichting

- Praktijkonderwijs Roermond

- Mgr. Hanssenschool

- Herman Broerenschool

-  ZMLK ‘de Maaskei’ Heel

- de politie

- Stichting Halt

- Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

- Veiligheidsregio Limburg-Noord / GGD Limburg-Noord

- Openbaar Ministerie Limburg

- Gemeente Beesel

- Gemeente Echt-Susteren

- Gemeente Leudal

- Gemeente Maasgouw

- Gemeente Roerdalen

- Gemeente Roermond 

Ga terug