Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van SG Sint Ursula wordt aangegeven welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.