Klachtenregeling

Sint Ursula kent een klachtenregeling en een klachtenrouting. De tekst van deze regeling en de klachtenrouting zijn verkrijgbaar bij de schooladministratie en zijn ook te vinden onze website en de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl . 

Regeling interne vertrouwenspersoon

Regeling externe vertrouwenspersoon

Klachtroute

Klachtenregeling SOML