Ouders

Relatie ouders en school

Uw zoon of dochter maakt een groot deel van de jeugdige ontwikkeling door op school. De verantwoording voor de opvoeding blijft echter bij de ouders.
Wij vinden het logisch, dat de ouders hun inbreng hebben in de manier waarop er op school met de kinderen wordt omgegaan. Allereerst is er het individuele contact tussen ouders en school. U kunt hierbij denken aan direct contact met leerkrachten, mentoren of afdelingscoördinatoren. Echter, er zijn elk jaar een aantal zaken die verder gaan dan die individuele situatie. Het betreft zaken van algemeen belang, beleid en ontwikkeling die iedereen aangaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hoe gaat de school om bij problemen in de klas
  • Waar kun je terecht met eventuele klachten
  • Wat betekent de invoering van de Wet Passend Onderwijs voor de school
  • Hoe bereidt de school zich voor op de verplichte rekentoets

Allemaal zaken waarover ouders geïnformeerd willen worden. De huidige ouderraad streeft naar een actieve samenwerking tussen ouders en school.