Zorg en ondersteuning

Om de schooltijd prettig en nuttig te laten verlopen heeft onze school een intensief begeleidingssysteem. 

De begeleiding richt zich op:

  • een veilig en plezierig werkklimaat
  • LOB (loopbaanoriëntatiebegeleiding)
  • de studiebegeleiding (o.a. leren werken met de studieagenda)
  • huiswerkbegeleiding
  • persoonlijke begeleiding en indien nodig extra begeleiding bij de leervakken
  • begeleiding van de mentorgroep
  • goed contact van de school met de ouders
  • Alle leerlingen krijgen derhalve mentorlessen.