Zorg en welzijn bovenbouw

 
Mevr. B. Smeets Mevr. K. Minkenberg Mevr. M Gorissen Mevr. M. Roumen    
Mevr. D. vd Meulen Mevr. N. Verlinden Mevr. M. Hees Mevr. M.Delissen Mevr. Y. Vestjens

 

Sector zorg en welzijn

In deze beroepsrichting maken de leerlingen kennis met verschillende beroepen die te maken hebben met zorg en welzijn. Dit gebeurt door middel van theoretische en praktische opdrachten, rollenspellen en ict-opdrachten.  

Basis – en kaderberoepsgerichte leerweg heeft per week:

- WPS (werkplekkenstructuur)
- Theorie-uren
- Koken

Gemengde leerweg heeft per week:

- WPS
- Theorie-uren

Wat is WPS?

WPS is gericht op zelfstandig werken, waarbij veel in groepen gewerkt wordt. Hierdoor is er vanzelf veel aandacht voor de sociale vaardigheden. Er worden geen klassikale lessen gegeven. Theorie en praktijk worden geïntegreerd, evenals ICT. Door het nabootsen van een werkveld wordt er geleerd in een meer realistische omgeving en worden competenties (vaardigheden) geoefend die belangrijk zijn als basis bij een vervolgopleiding.

Waarom WPS?

Door de werkplekkenstructuur ontstaat er meer samenhang tussen de verschillende richtingen binnen zorg en welzijn. Door de combinatie van theorie en praktijk kunnen we de leerlingen meer variatie bieden, en door het gebruik van de verschillende werkplekken krijgen ze een beter beroepsbeeld.

De 4 verplichte profielvakken die aan bod komen in leerjaar 3 zijn:
- Mens en gezondheid
- Mens en omgeving
- Mens en activiteit
- Mens en zorg


De keuzevakken op S.G. Sint Ursula zijn de onderstaande. De leerlingen kiezen er 2. Het keuzevak ‘facilitaire dienst’ is een verplicht keuzevak op onze school.
- Schoonheidsbehandeling, hand, haar en huid
- Welzijn kind en jongere
- Wonen en huishouden
- Verzorging
- Dagbesteding
- Voorkomen van ongevallen en EHBO
- Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging

 De verplichte werkvelden die aan bod komen in leerjaar 4 zijn:
- Werken met baby's en kinderen
- Werken met oudere mensen
- Werken in de kinderopvang
- Werken in de facilitaire dienst
- Werken met zieken en gehandicapten mensen

Het werkveld ‘uiterlijke verzorging’ is een keuzevak.
 

Methode edu4all

De methode die we voor alle 3e jaars en 4 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gebruiken, edu4all, is speciaal geschreven voor WPS-lessen. Deze gaat uit van de praktijk: de leerling wordt met behulp van opdrachten aangezet tot praktisch werken in werkpleksimulaties.

http://www.edu-actief.nl/edu4all-zw


Methode Ik zorg er wel voor

Voor de 4e jaars gemengde leerweg gebruiken we de methode Ik zorg er wel voor. Dit om de theoretische kennis bij de leerlingen te vergroten. 

http://www.ikzorgerwelvoor.nl/


Beoordeling volgens het PTA:
 
- Schriftelijke toetsen                          
- Praktische toetsen  
- Werkverzorging van de projectboeken