Zorg en welzijn bovenbouw

 
Mevr. B. Smeets Mevr. M Gorissen Mevr. M. Roumen      
Mevr. D. vd Meulen Mevr. N. Verlinden Mevr. M.Delissen    

 

Profiel zorg en welzijn

In deze beroepsrichting maken de leerlingen kennis met verschillende beroepen die te maken hebben met zorg en welzijn. Dit gebeurt door middel van theoretische en praktische opdrachten, rollenspellen en ict-opdrachten.  

Basis – en kaderberoepsgerichte leerweg heeft per week:
- WPS (werkplekkenstructuur)
- Theorie-uren
- Koken

Gemengde leerweg heeft per week:
- WPS
- Theorie-uren

Wat is WPS?

WPS is gericht op zelfstandig werken, waarbij veel in groepen gewerkt wordt. Hierdoor is er vanzelf veel aandacht voor de sociale vaardigheden. Er worden geen klassikale lessen gegeven. Theorie en praktijk worden geïntegreerd, evenals ICT. Door het nabootsen van een werkveld wordt er geleerd in een meer realistische omgeving en worden competenties (vaardigheden) geoefend die belangrijk zijn als basis bij een vervolgopleiding.

Waarom WPS?

Door de werkplekkenstructuur ontstaat er meer samenhang tussen de verschillende richtingen binnen zorg en welzijn. Door de combinatie van theorie en praktijk kunnen we de leerlingen meer variatie bieden, en door het gebruik van de verschillende werkplekken krijgen ze een beter beroepsbeeld.

De verplichte profielvakken die aan bod komen zijn:
- Mens en gezondheid
- Mens en omgeving
- Mens en activiteit
- Mens en zorg


De keuzevakken op S.G. Sint Ursula zijn de onderstaande. De BBL en KBL-leerlingen kiezen er 4. De GL-leerlingen kiezen er 2. 
- Kennismaking met uiterlijke verzorging
- Welzijn kind en jongere
- Wonen en huishouden
- Voorkomen van ongevallen en EHBO
- Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting 
- Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
 

Methode edu4all

De methode die we voor alle 3e en 4e jaars gebruiken, edu4all, is speciaal geschreven voor WPS-lessen. Deze gaat uit van de praktijk: de leerling wordt met behulp van opdrachten aangezet tot praktisch werken in werkpleksimulaties.

http://www.edu-actief.nl/edu4all-zw

De beoordeling volgens het PTA is als volgt:
- Schriftelijke toetsen                          
- Praktische toetsen  
- Werkverzorging van de projectboeken