Nederlands

Nederlands, onze moedertaal.

Dhr. F. Cretskens Mevr. A. Jacobs Mevr. P. de Vreede Mevr. L. Beckers
Dhr. R. Hermans Mevr. I. Franssen Mevr. K. Peeters Rit Mevr. E. Stormen
     
Mevr. M. Wilms      

 

Wij leven in een heel talige wereld. Jongeren die nu opgroeien worden overstelpt met informatie en teksten. Vandaar dat we op Sint Ursula veel aandacht schenken aan het taalvaardig maken van onze leerlingen.

Bevorderen leesplezier

De lessen Nederlands beginnen op onze school met 10 minuten vrij lezen. Leerlingen mogen zelf kiezen wat ze lezen. Door ze helemaal vrij te laten in hun keuze, hopen wij dat leerlingen enthousiaste lezers worden. Uiteraard stimuleren wij tijdens deze 10 minuten het lezen van jeugdliteratuur.

Elektronische leeromgeving

Via Magister kan elke leerling in de digitale omgeving van de methode oefenen. Bepaalde vaardigheden die veel leerlingen moeilijk vinden, zoals spelling en grammatica, kunnen via deze elektronische leeromgeving op een leerlingvriendelijke manier extra geoefend worden.

Vaardigheden

In de lessen Nederlands worden de volgende vaardigheden geoefend:

  • leesvaardigheid
  • spreekvaardigheid
  • schrijfvaardigheid
  • luistervaardigheid

In elk hoofdstuk komen alle vaardigheden van het vak aan bod.

Lessentabel

  • Leerjaar 1: 4 lesuren per week
  • Leerjaar 2: BB 5 lesuren per week, KGT 4 lesuren per week
  • Leerjaar 3: BB 3 lesuren per week, KB en GT leerweg 4 lesuren per week
  • Leerjaar 4: BB 3 lesuren per week, KB en GT leerweg 4 lesuren per week

 

 www.talent-malmberg.nl

www.cambiumned.nl

www.jufmelis.nl

www.leestrainer.nl

www.leesmij.nu

www.lezenvoordelijst.nl

www.scholieren.com

www.boekenzoeker.org