Stages St. Sg. Ursula Heythuysen schooljaar 2016-2017.

Ook dit jaar laten wij onze leerlingen weer buiten de school kennis nemen van de beroepspraktijk, zodat zij door de opgedane praktijkervaring een betere keuze kunnen maken voor hun mogelijke vervolgopleiding in het MBO.

Onze VMBO'ers lopen stage in het derde en het vierde leerjaar volgens onderstaand overzicht:

4BB-4KB:      12 - 12 - 2016 t/m 23 - 12 - 2016

3GT-4GT:      13 - 02 -  2017 t/m  23 - 02 - 2017

3BB-3KB:      03 - 04 - 2017 t/m  14 - 04 - 2017

3-4LWT:         Eén stagedag per week ( donderdag) en 3 blokstages van een week per jaar.          

 

Veel bedrijven en instellingen werken aan deze stages mee en daarvoor zijn wij hen natuurlijk zeer erkentelijk.

Soorten stage VMBO

In het VMBO kun je verschillende soorten stages volgen. In onderstaand schema vind je een overzicht. 

  •     Arbeidsoriënterende stage         Leerjaar 3: duur 2 weken.
  •     Beroepsvoorbereidende stage   Leerjaar 4: duur 2 weken
  •     Leerwerktraject                           Leerjaar 3 & 4:  1 dag per week + 3 blokstages                                                         

Arbeidsoriënterende stage VMBO

De arbeidsoriënterende stage biedt je de gelegenheid werkervaring op te doen. De stagebegeleider in het bedrijf helpt je hierbij. Je leert bijvoorbeeld samen te werken met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken. Een arbeidsoriënterende stage heeft niet tot doel beroepsvaardigheden te leren, maar vooral om te ontdekken hoe het is om te werken.

Beroepsvoorbereidende stage VMBO

Tijdens de beroepsvoorbereidende stage word je voorbereid op het werken in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt. Je ontwikkelt een goede werkhouding, je doet specifieke werkervaring op en oefent beroepsvaardigheden die je op school hebt geleerd in de praktijk. Zo ervaar je of je een juiste keuze hebt gemaakt en of de dagelijkse beroepspraktijk is zoals je je had voorgesteld.

Leerwerktraject VMBO

In de basisberoepsgerichte leerweg kun je deelnemen aan een leerwerktraject. Dit houdt in dat je in het derde en vierde leerjaar van je opleiding minder vakken op school volgt en een deel van je onderwijsprogramma bij een bedrijf volgt. Je loopt dan in een bedrijf of instelling  stage. De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leerwerktraject, zowel in als buiten de school. Aan het eind van het leerwerktraject doe je in elk geval examen in het beroepsgerichte programma en Nederlands en maak je ook de rekentoets. Met het diploma vmbo-B-leerwerktraject kun je doorstromen naar een MBO opleiding op niveau 2.

Deze combinatie van werken en leren vergroot je kansen op het behalen van een startkwalificatie.